Rådgivende ingeniør – din murværksrådgiver

Kontakt Kurt Degn

Kurt Degn – specialist i murværk og tegltagskonstruktioner

Firmaprofil

Kompetencerne ligger primært indenfor det murede byggeri

Rådgivning indenfor murværk og konstruktioner med tegltage

Projektgranskning, herunder sikring at den nyeste viden indenfor faget implementeres. Eksempel fra Dagensbyggeri.dk

Opstartmøder på mureropgaver, gennemgang af de væsentligste problemstillinger ifm. forestående opgaver

Overordnet tilsyn med mureropgaver, som vil sikre at intentionerne i projektet fastholdes, og den håndværksmæssige kvalitet bliver god

Syn- og skønssager indenfor murværk og tegltagskonstruktioner

Besigtigelser og skadesvurderinger

Undersøgelse af skadesårsager, og rådgivning om udbedringsforslag. 

Undervisning

Afholdelse af kurser i murværk- og tegltagskonstruktioner. Kurserne vil henvende sig til såvel arkitekter som entreprenører og murermestre. Kurserne tilbydes i samarbejde med rådgivende ingeniør Poul Dupont Christensen.

 

 

 

 

Kontakt Kurt Degn

Baggrund

Uddannet murersvend i 1972.

Dimitterede som teknikumingeniør fra Århus teknikum i 1977.

Arbejder herefter som rådgivende ingeniør indenfor bærende konstruktioner frem til 1984.

Var herefter ansat som projektleder på større byggeopgaver i hoved- og totalentreprise i en årrække.

Har siden 1997 været beskæftiget i teglbranchen.

Fra 1997 til 2009 ansat hos A/S Randers Tegl som teknisk chef. Ansvarsområdet spændte vidt, og der kan bl.a. nævne følgende:

Ansvaret for produkternes kvalitet, herunder udfærdigelse og opfølgning på kvalitetsmanualer og vejledninger

Reklamationsbehandling af større sager, herunder syns- og skønssager

Besigtigelser på byggepladser

Rådgivning af såvel kunder som internt personale

Afholdelse af kurser både internt og eksternt

Fra 2009 til 2016 ansat hos Teknologisk Institut, Murværk. Primære arbejdsområder:

Tilstandsopgaver indenfor murværk og tegltage

Tilsyn/vejledning på byggepladser

Kursus- og foredragsvirksomhed

Udviklingsopgaver

Laver i perioden teglrelaterede syns- og skønsopgaver i privat regi

I 2016 ansat deltid hos Entreprenørfirmaet Kaj Ove Madsen Aarhus, primært med sikring af kvaliteten på murerdelen på deres projekter.

Har i 2017 startet Ingeniørfirmaet Kurt Degn.

kontakt

Kurt Degn – rådgivende ingeniør og specialist i murværk og tegltagskonstruktioner

Kurt Degn

tlf:  9370 1991

mail: kd@kurtdegn.dk

adr: Beddingen 7B 2th, 9000 Aalborg

CVR: 99345659