Baggrund

Uddannet murersvend i 1972.

Dimitterede som teknikumingeniør fra Århus teknikum i 1977.

Arbejder herefter som rådgivende ingeniør indenfor bærende konstruktioner frem til 1984.

Var herefter ansat som projektleder på større byggeopgaver i hoved- og totalentreprise i en årrække.

Har siden 1997 været beskæftiget i teglbranchen.

Fra 1997 til 2009 ansat hos A/S Randers Tegl som teknisk chef. Ansvarsområdet spændte vidt, og der kan bl.a. nævne følgende:

Ansvaret for produkternes kvalitet, herunder udfærdigelse og opfølgning på kvalitetsmanualer og vejledninger

Reklamationsbehandling af større sager, herunder syns- og skønssager

Besigtigelser på byggepladser

Rådgivning af såvel kunder som internt personale

Afholdelse af kurser både internt og eksternt

Fra 2009 til 2016 ansat hos Teknologisk Institut, Murværk. Primære arbejdsområder:

Tilstandsopgaver indenfor murværk og tegltage

Tilsyn/vejledning på byggepladser

Kursus- og foredragsvirksomhed

Udviklingsopgaver

Laver i perioden teglrelaterede syns- og skønsopgaver i privat regi

I 2016 ansat deltid hos Entreprenørfirmaet Kaj Ove Madsen Aarhus, primært med sikring af kvaliteten på murerdelen på deres projekter.

Har i 2017 startet Ingeniørfirmaet Kurt Degn.